• بنر لایه باز عید سعید فطر ۶۱۸۱۰
  • بنر مناسبتی عید مبعت پیامبر اکرم ۳۸۱۱۰
  • بنر ولادت حضرت علی و روز پدر ۶۱۸۰۷
  • تقویم دیواری دهکده تبلیغات و ان یکاد ۱۱۹۰۱
  • بنر مناسبتی عید غدیر ۳۸۱۰۴
  • بنر مناسبتی عید فطر ۳۸۱۰۲