• طرح لایه باز لوح تقدیر ۹۶۱۲۰۲
  • لوح تقدیر لایه باز ۹۶۰۵۲۰