• تراکت آرایشگاه زیبایی دیبا ۹۶۱۲۲۳
  • کارت ویزیت یکرو آرایشگاه زنانه بهار ۳۵۱۰۱
  • بنر آرایشگاه زنانه گلاله ۸۴۳۰۲
  • کارت ویزیت لوازم آرایشی قاصدک ۲۴۱۰۱
  • بنر آرایشگاه و پیرایشگاه پرستیژ ۸۴۳۰۱