• تراکت ریسو لایه باز کادویی آی تک ۹۶۱۲۲۰
  • تراکت ریسو قهوه سرا ۹۶۰۸۰۹
  • فاکتور لایه باز لوازم خانگی ۹۶۰۶۰۱
  • تراکت ریسو شال و روسری ترنم ۷۹۳۰۱
  • تراکت ریسو نقاشی اتومبیل ۱۳۸۰۱