• تراکت لایه باز کبابی چرب و چیلی ۹۶۰۵۱۱-۳۲۴
  • تراکت لایه باز دیزی سرای دنج ۱۲۲۰۲