• تراکت لایه باز کبابی چرب و چیلی ۹۶۰۵۱۱
  • تراکت لایه باز دیزی سرای دنج ۱۲۲۰۲