• تراکت لایه باز بدلیجات ۹۶۰۷۲۵
  • تراکت لایه باز دورو جواهری مروارید ۳۲۱۰۳