• تراکت ریسو لایه باز کادویی آی تک ۹۶۱۲۲۰
  • تراکت لایه باز موبایل ۹۶۰۶۰۲
  • تراکت لایه باز الکتریکی و لوازم برقی ۳۲۱۰۴
  • تراکت ریسو شال و روسری ترنم ۷۹۳۰۱
  • پوستر حفاظتی و مداربسته حفاظ گستر ۱۷۱۰۱