• کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل دوگانه سوز ۳۴۴۰۲
  • کارت ویزیت تعمیرگاه ایران خودرو ۳۴۴۰۱