• کارت ویزیت دورو کلینیک ساختمانی ۹۶۰۵۱۷
  • کارت ویزیت دورو لایه باز منبت کاری ۲۳۱۰۵
  • کارت ویزیت لایه باز درب و پنجره دوجداره بهین عایق ۱۵۱۰۲
  • کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل دوگانه سوز ۳۴۴۰۲
  • کارت ویزیت لمینت ساختمانی آهار ۶۶۴۰۳
  • کارت ویزیت تعمیرگاه ایران خودرو ۳۴۴۰۱
  • کارت ویزیت دورو ساختمانی فرفورژه ۶۶۴۰۲